+
Rollybus
Ria en Frans Scheffer

Op 26 april 2021 hebben Ria en Frans een koninklijke onderscheiding gekregen. Hun jarenlange inzet voor de Rollybus is hiermede beloond. Begin vorig jaar werden Jan de Jong, Caroline Zaalberg en ik Peter Springer benaderd om een aanbeveling te schrijven en dat heeft ieder op zijn eigen wijze gedaan.

Frans begon als chauffeur maar al snel werd hij gevraagd om onze financiën te beheren en heeft dat jarenlang gedaan. Om de paar jaar kreeg hij het voor elkaar om zoveel geld ter beschikking te hebben dat we weer een nieuwe bus konden aanschaffen. Daarnaast bleef hij ook als chauffeur actief. Een vraag, die we regelmatig krijgen is “worden jullie gesubsidieerd?”. Het antwoord daarop is dat we weliswaar wat subsidie krijgen van de aangesloten gemeenten maar dat dat niet eens voldoende is om ons kantoor en de stalling van de bussen te bekostigen. De aanschaf van de bussen moet dus echt uit de opbrengst van de ritten komen. Ondanks dat hebben we de ritprijzen jarenlang op hetzelfde niveau kunnen houden. Frans heeft dus jarenlang de financiën zodanig nauwgezet beheerd dat ons bestaan nog jarenlang is gegarandeerd en onze cliënten dankbaar gebruik kunnen blijven maken van onze diensten.

Ria was al die tijd of misschien nog wat langer de vraagbaak en ik mag wel zeggen de centrale persoon binnen onze organisatie, zeker in de tijd dat ik als voorzitter het stokje overnam van Jan de Jong. Ze had vele taken, naast de secretarisfunctie nam vooral de ledenadministratie een groot gedeelte van haar tijd in beslag. Ook was ze dinsdag op kantoor om de ritten te plannen en maandelijks bereidde zij het rittenboek met de standaardritten voor. Ook had ze met diverse organisaties contact. Vaak ging dat dan over de vraag of we nog wat (standaard)ritten konden inplannen. Bijna was het altijd zo als we de familie Scheffer belden dat een of allebei met de Rollybus bezig was. Onze dank is dan ook heel groot en dus

GEFELICITEERD EN HARTELIJK BEDANKT

COVID-19

Per 01 september gaan we weer rijden. In het bestuur zijn daar de volgende afspraken over gemaakt:

De komende tijd zullen we alles zorgvuldig volgen en indien nodig, aanpassen.

Afbeelding van Tumisu via Pixabay

Over ons

De stichting Rolstoelbus 't Gooi (in de volksmond geheten: de Rollybus) is een in Laren gevestigde vrijwilligersorganisatie en vervoert rolstoelgebonden personen door heel het land. Chauffeurs, centralisten en bestuursleden zetten zich belangeloos in om aangepast vervoer mogelijk te maken. De Rollybus bewijst al bijna 35 jaar haar waarde en heeft een uitstekende reputatie.

De stichting Rolstoelbus 't Gooi (Werknaam "De Rollybus") stelt zich ten doel reismogelijkheid te bieden aan mensen die door een beperking rolstoelgebonden zijn of mensen met een zodanige beperking dat zij moeilijk of niet van het openbaar vervoer gebruik kunnen maken. De stichting doet dit door het aanschaffen en exploiteren van voor rolstoelgebruikers aangepaste auto's en maakt bij de uitvoering van deze taak uitsluitend gebruik van de diensten van vrijwilligers. Om de doelgroep adequaat te kunnen bedienen (het gaat hierbij om een veelal niet financieel draagkrachtige groep uit de samenleving), hanteert de stichting een daarop aangepaste prijspolitiek. Tegelijk mag en wil de Rollybus niet concurrerend optreden tegenover commerciële taxibedrijven.

Onze Organisatie wordt geheel bemand door vrijwilligers. Zowel het bestuur, de telefonistes als ook alle chauffeurs stellen hun tijd geheel belangeloos ter beschikking. Voor deze vrijwilligers wordt er 2 maal per jaar een bijeenkomst georganiseerd:

  • In januari: Nieuwjaarsbijeenkomst
  • In de zomer: Barbecue
Deze evenementen worden betaald met de fooien die we gedurende het jaar van onze klanten krijgen. Deze ontmoetingsmomenten van de medewerkers zijn door hun gezelligheid een bindend element in de groep en daardoor mede een stimulans om het werk te blijven doen. Mocht u, na het het lezen van bovenstaande tekst ook willen bijdragen aan de mobiliteit van de Gooise rolstoelgebruikers dan verwelkomen wij u graag als chauffeur-vrijwilliger.

Voor informatie kunt u bellen naar ons telefoonnummer 035 5315522 (MA-VR 09:00-10:30).

Telefonisch te bereiken: MA-VR 09:00-10:30 035 5315522

Adres: Groene Gerritseweg 2a, Laren, Noord-Holland