21 Maart 2024     40 jaar ROLLYBUS  !!!!!! 

Bestuur:

Voorzitter: 

Dhr. R. Rigter   ( Rijk )                    voorzitter@rollybus.nl

Penningmeester:

Mw. E. Wattimury  ( Esther )          penningmeester@rollybus.nl    

Secretaris:

Dhr. H. Kriek   ( Henk )                   secretaris@rollybus.nl

Algemene zaken:

Mw. C.E. Zaalberg van Zelst  ( Caroline )

Algemene zaken:

Dhr. A. de Jong   ( Ton )

Sponsoring & PR:

Peter Bos       06 - 8588 1428    peterbos364@gmail.com