voor al Uw aangepast vervoer        wij zoeken chauffeurs  !!!!!

Doelstelling
De stichting Rolstoelbus 't Gooi (in de volksmond geheten: de Rollybus) is een in Laren gevestigde vrijwilligersorganisatie en vervoert rolstoel gebonden personen door heel het land. Chauffeurs, centralisten en bestuursleden zetten zich belangeloos in om aangepast vervoer mogelijk te maken. De Rollybus bewijst al bijna 40 jaar haar waarde en heeft een uitstekende reputatie.
De stichting Rolstoelbus 't Gooi (Werknaam "De Rollybus") stelt zich ten doel reismogelijkheid te bieden aan mensen die door een beperking rolstoel gebonden zijn of mensen met een zodanige beperking dat zij moeilijk of niet van het openbaar vervoer gebruik kunnen maken. De stichting doet dit door het aanschaffen en exploiteren van voor rolstoelgebruikers aangepaste auto's en maakt bij de uitvoering van deze taak uitsluitend gebruik van de diensten van vrijwilligers. Om de doelgroep adequaat te kunnen bedienen (het gaat hierbij om een veelal niet financieel draagkrachtige groep uit de samenleving), hanteert de stichting een daarop aangepaste prijspolitiek. Tegelijk mag en wil de Rollybus niet concurrerend optreden tegenover commerciële taxibedrijven.
Onze Organisatie wordt geheel bemand door vrijwilligers, in totaal 60 mensen. Aantal leden ultimo dit jaar: 300 mensen. Zowel het bestuur, het telefoonteam als ook alle chauffeurs stellen hun tijd geheel belangeloos ter beschikking. Voor deze vrijwilligers wordt er 2 maal per jaar een bijeenkomst georganiseerd:
• In januari: Nieuwjaarsbijeenkomst
• In de zomer: Barbecue
Deze evenementen worden betaald met de fooien die we gedurende het jaar van onze klanten krijgen. Deze ontmoetingsmomenten van de medewerkers zijn door hun gezelligheid een bindend element in de groep en daardoor mede een stimulans om het werk te blijven doen. 

Mocht u, na het lezen van bovenstaande tekst ook willen bijdragen aan de mobiliteit van de Gooise rolstoelgebruikers dan verwelkomen wij u graag als chauffeur-vrijwilliger.
Voor informatie kunt u bellen naar ons telefoonnummer 035 5315522 (MA-VR 09:00-10:30).